Adrian Voinescu trebuie reinstalat în funcție la FR Baschet, potrivit instanțelor de judecată ale României

Adrian Voinescu revine în cadrul Federației Române de Baschet. Cel puțin aceasta este decizia instanțelor de judecată din România.

Curtea de Apel București a dat câștig de cauză lui Voinescu în procesul intentat Federației Române de Baschet în materie de litigiu de muncă. Sentința a fost pronunțată în urma ședinței din 18.03.2022.

Inițial, Adrian Voinescu – cel care a activat pe postul de Director Evenimente și Relații Internaționale din luna Februarie 2014 – a câștigat procesul intentat FR Baschet cu sentință a Tribunalului București în data de 22.12.2021.

Potrivit sentinței instanțelor de judecată, Adrian Voinescu va fi reinstalat în ultima funcție deținută conform prevederilor contractului individual de muncă și urmează să fie remunerat pentru întreaga perioadă scursă din momentul concedierii sale de la Federația Română de Baschet.

Tribunalul București a admis cererea lui Adrian Voinescu și a decis:

„Respinge excepția prescrierii dreptului de a invoca nulitatea clauzei privind durata determinată a contractului individual de muncă nr. 84/03.06.2021, ca neîntemeiată. Admite acțiunea. Constată nulitatea art. C lit. b din contractul individual de muncă nr. 84/03.06.2021. Constată durata nedeterminată a contractului individual de muncă nr. 84/03.06.2021. Anulează decizia nr. 1/10.08.2021 emisă de intimată. Dispune reîncadrarea contestatorului pe postul și funcția deținute anterior concedierii. Obligă intimata să plătească contestatorului o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data concedierii – 11.08.2021 şi până la reintegrarea efectivă. Obligă intimata să plătească contestatorului dobânda legală aferentă despăgubirii datorate în baza art. 80 alin. 1 codul muncii, calculată de la data pronunțării prezentei hotărâri până la data achitării efective. Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 5888,36 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București – Secția a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale. Pronunțată astăzi, 22.12.2021, cu punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Curtea de Apel București a decis în data de 18.03.2022 urmtăoarele:

„Respinge cererea de suspendare ca nefondată. Obligă petenta la plata către intimat a sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată – onorariu avocațial redus. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunțare pentru părțile prezente. Cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel București. Pronunțată azi, 18.03.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părților de către grefa instanţei.”

Așadar, Adrian Voinescu are dreptul legal la plata salariului integral pentru întreaga perioada de la data concedierii și până la momentul reinstalării în funcție. De asemenea, FR Baschet se va obliga să achite inclusiv bonusurile pe care angajații amintitului for le-au obținut în aceeași perioadă. Însă, cel mai important, Voinescu revine pe ultima funcție deținută în cadrul Federației Române de Baschet, conform contractului individual de muncă deținut de acesta.

Menționăm că documentarea acestui material a fost făcută pe cont propriu în urma unei informații primite din partea unui cititor. Părțile implicate nu au fost contactate pe acest subiect.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.